SpamAssasin ključne reči

Definicije ključnih reči i njihovi težinski faktori se stavljaju u fajl : /etc/MailScanner/spam.assassin.prefs.conf
Poenta je da se definicije u tom fajlu moraju dati na tačno određen način, ili jednostavno neće biti primenjivane.
Evo kako definicije treba da izgledaju :
#===
header mart14 Subject =~ /discount/i
describe mart14 The Subject: containes discount
score mart14 15.0
#===
header mart15 Subject =~ /satisfaction guaranteed/i
describe mart15 The Subject: containes satisfaction guaranteed
score mart15 15.0
#===

I evo jedne stvari koje NIKAKO ne treba uraditi, ili ta defiunicija neće raditi : ime definicije (u primeru su to “mart14 i mart15) NE SME da sadrži ništa osim alfanumerika (znači ne ma -, ., _ itd).