Daily Archives: November 8, 2012

Ubuntu crtice – deo 2

Kada se Ubuntu sistem podiže, ako hoćete da uđete u “single user mode” pritisnite taster “Delete”. Ako se sistem pri podizanju zaglavi na stavki : Checking battery state … [OK] I ne mrda dalje, u command line mode (sa mrežom) … Continue reading

Posted in Linux | Tagged | Comments Off on Ubuntu crtice – deo 2

PAM – pluggable authentication modules

Razni moduli koji služe za autentifikaciju raznih programa. U folderu /etc/pam.d/ se nalaze konfiguracioni fajlovi vezani za svaku aplikaciju koja korisnti PAM, i nose isto ime kao i sama aplikacija. Npr pam_unix.so rukovodi osnovnom Linux autentifikacijom kroz /etc/passwd, /etc/group and … Continue reading

Posted in Linux | Tagged | Comments Off on PAM – pluggable authentication modules