Ubuntu crtice – deo 2

Kada se Ubuntu sistem podiže, ako hoćete da uđete u “single user mode” pritisnite taster “Delete”.

Ako se sistem pri podizanju zaglavi na stavki :
Checking battery state … [OK]
I ne mrda dalje, u command line mode (sa mrežom) ulazite pritiskom na Ctrl+Alt+F1
Rešenje problema je reinstalacija grafičkih drajvera :
$sudo apt-get install lightdm-gtk-greeter
$sudo /etc/init.d/lightdm restart
Odličan link : ovde i ovde.

Ubuntu Deskrop verzija 12.04 ne pruža mogućnost logovanja za neki dodatni nalog, već samo za one formirane na samom sistemu. Tj. ne omogućava autentifikaciju odnegde drugde, sem sa lokalnog sistema, a dozvoljava korišćenje tzv. “Guest” naloga.
To se sve može regulisati kroz fajl /etc/lightdm/lightdm.conf (LightDM (Ubuntu’s display manager, which provides the graphical login screen), koj se promeni u sledeće :
[SeatDefaults]
user-session=ubuntu
greeter-session=unity-greeter
greeter-hide-users=true
allow-guest=false