Testiranje mail servera

Kako testirati mail server, odnosno njegove delove : antivirus zaštitu i antispam zaštitu?

Testiranje antispam zaštite
Pošaljite mail poruku u čijem telu se nalazi sledeći niz :
XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X
U pitanju je GTUBE, lažna spam poruka, i kada s epusti kroz server treba da daje antispam skor od oko 999.

Testiranje antivirus zaštite
Pošaljite mail poruku u čijem telu se nalazi sledeći niz :
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
U pitanju je EICAR, lažni virus, čiji potpis sadrže svi anti virus programi. Server treba da javi ovako nesto : ClamAV: msg-12276-1.txt contains Eicar-Test-Signature
Paziti da se niz u poruku stavi sam, bez dodatnog teksta, inače ga AV neće prepoznati…

Videti i moj raniji post ovde.