Ubuntu crtice – deo 1

Dakle počeh malo i Ubuntu, kad ga toliko hvale. I zaglavih se u startu. Evo nekoliko crtica za Ubuntu početnike (kakva sam i ja…), ako se sve radi iz komandne linije (što ja imam običaj da radim) :

Mrežni intefejs, gde je, kako treba da izgleda, i kako ga restartovati :
/etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.2.0
broadcast 192.168.2.255
$sudo /etc/init.d/networking restart

Kako Ubuntu-u pokazati gde su mu DNS serveri :
$sudo nano /etc/resolv.conf
Paziti, ovo se briše posle svakog restarta mašine!!!!
Za stalni upis, podatke upisati u fajl : /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head

Kako naterati apt-get da radi (a nešto neće, iako je gateway namešten, resolving radi, rutiranje je OK…) :
Napraviti fajl 95proxies u folderu /etc/apt/apt.conf.d/, i u njega staviti :
Acquire::http::proxy “http://IP-adresa-proxy-servera:port/”;
Acquire::ftp::proxy “ftp://IP-adresa-proxy-servera:port/”;
Acquire::https::proxy “https://IP-adresa-proxy-servera:port/”;
Restartovati mašinu da se promena primi, ponovo popuniti /etc/resolv.conf fajl, i probati apt-get ponovo…

Kako videti iptables, i kako ih isključiti :
$sudo iptables -L -n
$sudo ufw disable

Kako iz komandne linije podesiti HTTP i FTP proxy servere :
# export http_proxy=”http://ip_proxy:port”
# export ftp_proxy=”http://ip_proxy:port”

Po default-u OpenSSH-server ne dolazi omogućen za rad i kačenje sa drugih mašina, pa se to mora omogućiti tako što se u fajlu /etc/ssh/ssh_config odhešuje opcija “Port 22″.
Servis se restartuje sa :
$sudo /etc/init.d/ssh restart
(Ako na toj lokaciji nema ssh fajla, znači da paket ssh nije instaliran, pa uraditi apt-get).

VNCserver za Ubuntu :
x11vnc – može, ali je malo nezgodan za upotrebu
tightvncserver – može da se koristi sa VNC viewer-om koji već imate

Kako proveriti tačno koju ditribuciju Ubuntu-a imate :
$ cat /etc/*-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=12.04
DISTRIB_CODENAME=precise
DISTRIB_DESCRIPTION=”Ubuntu 12.04.1 LTS”

Antivirus za Ubuntu :
“ClamAV has been officially included in the Ubuntu distribution since the first Ubuntu release.”
Dakle ClamAV se jednostavno skine sa apt-get ($sudo apt-get install clamav-daemon), ali se time ne dobija i GUI (za to treba dodati paket ClamTK).