Autoreply i greška u Dovecot logu

Ako vam se u /var/log/dovecot.log (ili dovecot-lda.log) javlja ovakva ili slična greška :
Oct 18 12:28:00 lda(detlef): Info: sieve: msgid=: discarding vacation response for message implicitly delivered to

To znači da vam sieve skript za autoreply (ili kako se još zove vacation) nije dobar. Nemojte ga praviti kroz RoundCube!!!! Neće ispasti dobro, a razlog je ovaj.

Da bi sve radilo, skript /home/korisnik/sieve/managesieve.sieve skript za autoreply treba da izgleda ovako :

require [“fileinto”, “vacation”];
vacation
:subject “Nisam tuuuuu”
:addresses [“korisnik@moj.domen”, “korisnik@mail-2012.test”]
“Nisam tu i bas mi je lepo.
pa pa
ja pa ja”;

Gde je mail-2012.test FQDN za vaš mail server.

Gde ima dobrih recepata za sieve skripte : link.