Tag Archives: Mail

Kako kriptovati mail box korisnika na serveru – deo 1

Dakle moja kombinacija je : RHEL6+Sendmail+Dovecot+Procmail+MailScanner, i treba mi da su mail inbox-i korisnika na samom serveru kriptovani. Dolazni i odlazni mail-ovi nisu kriptovani, samo inbox-i u /var/spool/mail-u. Ni malo lak zadatak, kako se ispostavilo. 1a. Početak PGP (pretty good … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Kako kriptovati mail box korisnika na serveru – deo 1

Neke mail skraćenice

MUA: Mail User Agent – The email application that a user sends/receives (thunderbird,pine,outlook) MTA: Mail Transport Agent – The server agent responsible for sending the emails (sendmail,postfix,qmail) MDA: Mail Delivery Agent – The server agent that accepts email from MTA, … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Neke mail skraćenice

SMTP greške koje mogu da se jave pri slanju mail-a

The classic SMTP error code consists of three digits (e.g. 220 mail.domain.tld SMTP ready.). The ESMTP status codes are additions to the classic code and consist of digits devided by dots (5.1.1 User unknown.). Many times you see both types … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on SMTP greške koje mogu da se jave pri slanju mail-a

Mail problemi, kada se mail povlači sa jednog servera na drugi

Dakle imam server sa koga drugi server povlači poruke (da ZNAM da zvuči komplikovano, ali ima smisla, pošto se sve prosleđuje BlackBerry server, tako da moj glavni mail server nije na meti). I na njemu se u maillog-u javilo sledeće … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Mail problemi, kada se mail povlači sa jednog servera na drugi

Dovecot log i mail queue problemi

Ako u /var/log/dovecot-lda.log imate ovakav upis : Nov 28 08:00:44 lda: Debug: auth input: root system_groups_user=root uid=0 gid=0 home=/root Nov 28 08:00:44 lda: Error: user root: Invalid settings in userdb: userdb returned 0 as uid Nov 28 08:00:44 lda: Fatal: … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on Dovecot log i mail queue problemi

Testiranje mail servera

Kako testirati mail server, odnosno njegove delove : antivirus zaštitu i antispam zaštitu? Testiranje antispam zaštite Pošaljite mail poruku u čijem telu se nalazi sledeći niz : XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X U pitanju je GTUBE, lažna spam poruka, i kada s epusti kroz … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , , | Comments Off on Testiranje mail servera

Mail server i stvari koje UVEK treba imati na umu

Pregled : SMTP, POP3 i IMAP su TCP/IP protokoli koji se koriste u mail komunikaciji. Svaki protokol predstavlja specifičan set komunikacionih pravila između servera. SMTP SMTP znači “Simple Mail Transfer Protocol”. SMTP se koristi kada se mail isporučuje od klijenta … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Mail server i stvari koje UVEK treba imati na umu

A kad se prelazi sa starog na novi podešeni mail server

Posle pripreme novog servera sa najnovijim verzijama softvera, testiranja njegovog rada pod testnim domenom i sa testnim korisnicima, potrebno je sa starog, produkcionog servera prebaciti podatke na novi, izmeniti neke stavke u konfiguracionim fajlovima novog servera i onda aktivirati novi … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on A kad se prelazi sa starog na novi podešeni mail server

Anti spam pomoću ključnih reči

Dakle konfiguracija je ista kao što smo i do sada imali (Sendmail, MailScanner, MailWattch, SpamAssassin, RHEL 6U2). Kako koristiti ključne reči koje se javljaju u temi (Subject) poruke i za njih vezane težinske faktore u borbi sa spam-om. Ključne reči … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | 1 Comment

Kako kod MailScanner-a izvući poruke iz karantina

U do sada formiranoj konstelaciji (videti ranije postove, MailWatch Version = 1.2.0, MailScanner Version = 4.84.5, PHP Version = 5.3.3, MySQL Version = 5.1.61), karantin MailScanner-a se nalazi pod folderom /var/spool/MailScanner. Da bi se kroz MailWAtch+MailScanner mogle puštati poruke iz … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Kako kod MailScanner-a izvući poruke iz karantina