Dovecot log rotacija

Napravi se fajl /etc/logrorare.d/dovecot : /var/log/dovecot*.log { ovo se odnosi na oba loga : dovecot.log i dovecot-lda.log weekly rotate 5 ostavlja se 5 zadnjih logova missingok notifempty delaycompress sharedscripts postrotate doveadm log reopen touch dovecot-lda.log peške pravljenje, jer sam skript … Continue reading