Dovecot log rotacija

Napravi se fajl /etc/logrorare.d/dovecot :
/var/log/dovecot*.log { ovo se odnosi na oba loga : dovecot.log i dovecot-lda.log
weekly
rotate 5 ostavlja se 5 zadnjih logova
missingok
notifempty
delaycompress
sharedscripts
postrotate
doveadm log reopen
touch dovecot-lda.log peške pravljenje, jer sam skript pravi samo novi dovecot.log fajl
endscript
}