Excel problem – prikazuje formulu, ne rezultat

Kod mene je to da prikazuje pointer ka ćeliji u kojoj je vrednost koju treba da prikaže, a umesto toga u ćeliji piše “=AJ33”.
Napominjem da se ovo dešava samo za NEKE ćelije, ne za sve.

Šta može da se uradi :
1. Proveriti da u ćeliji nije slučajno neki blanko ” ” ili apostrof “‘”. U oba slučaja Excel sadržaj ćelije automatski prikazuje kao tekst.
2. Iako nema blanka ispred znaka jednakosti Excel formule, staviti kursor ISPRED “=” i lupiti jedan backspace (kao da je blanko tu). Ume da pomogne
3. Proveriti da nije ćelija stavljena na “Text”. Postaviti tip ćelije na “General”, ući sa F2 u ćeliju (OBAVEZNO!) i pritisnuti “Enter”

Dobar link