Podaci o članovima domena

Kompjuter sa kog se ovo radi MORA biti u domenu, a korisnik koji je logovan mora imati makar READ prava nad domenom.

1. U polje “Start a search” ukucati “Admistrative tools”

2. Kliknemo na to i dobijamo :

3. Nas interesuje stavka “Active Directory Users and Computers” :

4. Za pretragu se uradi desni klik nad imenom domena, i odabere opcija “Find”