Excel i kopiranje boje ćelije iz jedne tabele u drugu

Prva tabela iz koje se kopiraju boje ćelije u ćelijama ima upisan samo tekst, a druga tabela u koju se kopira boja ćelije već u sebi ima prilično koplikovanu formulu.

Ovako izgleda formula za samo jednu ćeliju :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim bojacelije As Long
bojacelije = Worksheets(“ObradaSmene”).Range(“G3”).Interior.Color
Worksheets(“ObradaSmene”).Range(“G35”).Interior.Color = bojacelije
End Sub

Meni treba za celu tabelu na drugu celu tabelu.
Evo kako prolazim kroz celu vertikalu jedne tabele i kopiram boju u vertikalu druge tabele :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim bojacelije As Long
Dim original As Integer
Dim kopija As Integer

For original = 3 To 25
bojacelije = Worksheets(“Obrada1”).Range(“G” & (original)).Interior.Color
kopija = original + 32
Worksheets(“Obrada1”).Range(“G” & (kopija)).Interior.Color = bojacelije
Next original
End Sub

Znači sada samo treba da prođem kroz sve kolone originalne tabele 🙂