Defragmentacija WIN servera, kako videti stepen iste

Nadovezuje se na ovaj moj post.
Ovo je za WIN 2012 server.
Stepen (de)fragmentacije se može videti na više načina :

Način 1 : iz komandne linije, koju obavezno startovati kao Administrator (link)

Napomena : ovo važi i za WIN 2003 server.

Način 2 : iz Server Manager-a

Način 3 : daljinski 🙂
Otvoriti PowerShell sa nalogom koji ima prava nad udaljenim serverima i ukucati komandu (ovo podrazumeva da postoje instalirani PSTools, koji su Microsoft alat) :

PS C:\> cd .\PSTools\
PS C:\PSTools> .\PsExec.exe \\ime-udaljenog-servera defrag c: /A
…..
Analysis Report
14.99 GB Total, 3.54 GB (23%) Free, 35% Fragmented (66% file fragmentation)
You should defragment this volume.
defrag exited on ime-udaljenog-servera with error code 0.
…..
Dobar link o svičevima unutar psexec komande.