Imam problem sa mašinom na kojoj je WIN Vista, pa ne mogu da koristim WinRM, nego je ispitujem sa SNMP-om.
Problem je što mi nije dotupna kroz RD, i pokušavam da provalim da li je port otvoren, i sl.
Provere :
Kako dobiti koji su sve portovi otvoreni (paziti ovo je samo za TCP portove!) :
# nmap -sT -O 10.10.10.7
Ako hoćemo raspon UDP portova :
# nmap -sU -p 161 10.10.10.7

Kako ispitati direktno SNMP konektivnost (sa Linux mašine) :
# snmpwalk -v2c -c SNMP-community 10.10.10.7
Paralelno sa ovim se može pratiti i :
# tcpdump -vv -n -tttt -i eth3 |grep 10.10.10.7

Kako ispitivati SNMP konektivnost sa WIN 7 mašine.
Koje sam sve alate isprobala :
(Mora da se stavi : Start > Run > services.msc, then look into the properties of “SNMP service”, Navigate to “Security” tab, and try to set to “Accept SNMP packets from any host” da bi mogao da npr pita samog sebe)
1. Net-SNMP – malo stariji, radi
2. iReasoning MIB browser (free verzija) – radi
3. PowerSNMP – ne uspeva da se instalira
4. Snmpwalk.exe (link) – ovo je samo fajl, koji se smesti na WIN 7 i koristi se iz komandne linije, i to mi je nekako najzgodnije :
>SnmpWalk.exe -c:SNMP-community -r:10.10.10.7