Tag Archives: snmp

Zabbix i SNMP praćenje diskova na WIN 2008 serveru

WIN 2008 server 1. Instalirati SNMP servis na WIN 2008 (to je u stvari “Feature”) 2. Restartovati WIN server (da bi se omogućila konfiguracija SNMP servisa) 3. Konfigurisati SNMP servis (dodeliti community, definisati koji je SNMP/Zabbix server, dati SAMO read-only … Continue reading

Posted in Unix, Windows | Tagged , , , | Comments Off on Zabbix i SNMP praćenje diskova na WIN 2008 serveru

SNMP konektivnost

Imam problem sa mašinom na kojoj je WIN Vista, pa ne mogu da koristim WinRM, nego je ispitujem sa SNMP-om. Problem je što mi nije dotupna kroz RD, i pokušavam da provalim da li je port otvoren, i sl. Provere … Continue reading

Posted in Linux, Windows | Tagged , | Comments Off on SNMP konektivnost

Zabbix 2.2.5+RHEL4U5+SNMP

Pošto (zbog stare verzije zabbix agenta) nemam direktno kroz Template OS Linux podatke o zauzetosti particija, to ću da dobavim korišćenjem SNMP protokola. Malo definicija : OID – Object Identifier, brojna definicija veličine npr .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 ASN – Apstract Syntax Notation, … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Zabbix 2.2.5+RHEL4U5+SNMP

SNMP greška pri korišćenju SNMP upita u Nagios-u

To je ovakva greška : # ./check_snmp_storage.pl -H 10.10.10.23 -C lozinka -m / -w 80 -c 90 Can’t locate Net/SNMP.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at ./check_snmp_storage.pl line 15. Evo šta treba uraditi : … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on SNMP greška pri korišćenju SNMP upita u Nagios-u