Calibre i Fiction Downloader

Calibre ima plug-in za spuštanje priča direktno iz arhiva.
Instalacija tog plug-in-a nije baš jednostavna.
Calibre verzija mora biti najmanje 1.48
Instalacija ume da toliko “zbuni” Calibre, da neće više da startuje. Meni se to desilo, pa sam instalirala sve iz početka.
Na žalost instalacija koja je data na Calibre HomePage kod mene ne radi (proxy problemi), tako da sam reinstalaciju radila iz sačuvanog tar.bz2 fajla (sreća te čuvam sve živo!).
Evo linka ka datom plug-in-u.
Skida se ZIP arhiva, i ne raspakuje se!!!!
Pažljivo pročitati uputstvo, i pratiti ga.
U Calibre otići na “Preferences”, i odabrati stavku “Plug-ins” :
calibre1
Instalacija za novi plug-in ide iz spuštenog fajla :
calibre2
Sada zatvoriti Calibre, sačekati malo, i ponovo startovati program.
Dobiće se novo “dugmence” pod Calibre :
calibre3