Prikaz više strana na jednoj

Imam 56 strana vezanih za karakteristike servisa, i treba da ih prikažem na jednoj.
Problem ne bi bio da su sve čisti HTML, ali nisu.
Većina je HTML+PHP skripte (jer vršim upit ka našem AD-u, videti moj raniji post).
Za sada je jedini način koji sam našla da HTML stranu po stranu prebacim u TXT, i onda taj TXT fajl prikažem.
Dakle imam PHP skriptu koja pokreće Linux shell skriptu.
PHP skripta je it-prikaz-svega-txt.php :
php-skripta-katalog
width=100% i height=100% daju da se iframe proširi po celoj strani browser-a.

I naravno sama shell Linux skripta (txt-prikaz.sh) :

#!/bin/bash
html2text -utf8 servis1/servis1-it.php > txt-prikaz.txt
echo “***********************************************” >> txt-prikaz.txt
html2text -utf8 servis2/servis2-it.php >> txt-prikaz.txt
echo “***********************************************” >> txt-prikaz.txt
html2text -utf8 servis3/servis3-it.php >> txt-prikaz.txt
echo “***********************************************” >> txt-prikaz.txt
html2text -utf8 servis4/servis4-it.php >> txt-prikaz.txt
echo “***********************************************” >> txt-prikaz.txt

Napomena : -utf8 daje naše šuškavce (š,ć,đ,č,ž).

Zbog PHP-a ugrađenog u HTML, ti delovi daju kuke i verige, ali nisam (za sad) to uspela da rešim.