Zabbix 2.2.5 Template for Squid 3.1.10

Zabbix server dolazi sa već ugrađenim određenim brojem Mustri/Templates.
Ali šta ako ono što vam treba ne postoji u njima (u mom slučaju, to je praćenje detalja vezanih za Squid proxy server)?
Pa u tom slučaju, nađete na netu Template koji vam treba za verziju Zabbix servera koju imate (2.2.5 u mom slučaju), i uradite Import Template-a, a na Zabbix agent na hostu dodate definicije novih korisničkih parametara koje Template traži.

Template Import
Evo linka gde sam ja našla moj Template za Squid.
1. XML fajl spustiti na neko zgodno mesto na Zabbix serveru.
2. Na hostu u /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf ubaciti nove UserParameter definicije i restartovati servis. Da bi ovo funkcionisalo mora da radi komanda :
# squidclient mgr:info
Pošto squidclient automatski sluša na portu 3128 i na 127.0.0.1 adresi, ako je naš Squid po drugom portu (npr 8888), i nije pušteno da sluša po svim IP, nego samo na svojoj (10.10.10.95), to neće da radi, pa se zapis u /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf fajlu mora izmeniti u :
…..
UserParameter=squid.http_requests,squidclient -h 10.10.10.95 -p 8888 mgr:info|grep ‘Number of HTTP requests received:’|cut -d’:’ -f2| tr -d ‘ \t’
UserParameter=squid.clients,squidclient -h 10.10.10.95 -p 8888 mgr:info|grep ‘Number of clients accessing cache:’|cut -d’:’ -f2| tr -d ‘ \t’
UserParameter=squid.icp_received,squidclient -h 10.10.10.95 -p 8888 mgr:info|grep ‘Number of ICP messages received:’|cut -d’:’ -f2| tr -d ‘ \t’
…..
Takođe pristup za manager (cache manager) je po default-u ograničen na localhost adresu (127.0.0.1), pa treba dodati IP adresu servera u spisak za acl localhost :
acl localhost src 127.0.0.1/32 10.10.10.95/32
Posle ovoga uraditi reload za squid servis i restartovati Zabbix klijenta :
# service squid reload
# service zabbix-agent restart
Testirati ponovo da li sve radi kako treba :
# squidclient -h 10.10.10.95 -p 8888 mgr:info
Ako se dobije jasan i suvisli izlaz, ići na sledeću tačku.
3. Na Zabbix serveru otići na Configuration/Templates/Import, odabrati fajl i importovati Template.
4. Dodati dati Template proxy serveru čiji smo Zabbix agent unapredili novim definicijama.