Zabbix 2.2.5 i slanje mail poruka po okidanju trigger-a

Ako hoću da pošaljem mail po okidanju nekog trigger-a, mora se prvo uraditi sledeće :

1. Podesiti Email na Zabbix serveru, pod stavkom : Administration/Media types
Description: E-mail alerts
Type: Email
SMTP server: IP-adresa-mail-servera
SMTP helo: localhost
SMTP email: zabbix.test@moj.domen
Ovo će biti u polju “From:” mail-a koji se bude slao, i ta mail adresa mora da postoji na mail serveru čija je IP adresa data.

2. Definisati korisnički nalog koji će primati mail :
Administration/Users/Media – kliknuti na korisnički nalog koji treba da prima poruke pa pod njim na tab “Media” i definisati mail, i situacije u kojima će na tu adresu mail biti slat.
Type : Email
Send to : moja@mail.adresa
When active : koliko dana u nedelji, koliko sati u danu
Use if severity : Not classified, Information, Warning, Average, High, Disaster, Status
Napomena : da bi korisnik mogao da prima mail vezano za neki host, on MORA da ima makar RO prava nad tim hostom, dakle kada se klikne na user-a, proveriti pod tabom “Permissions” koja su mu prava nad datim hostom.

3. Definisanje okidača
Ići na Configuration/Hosts/stavka Triggers/Create trigger
Tab Trigger :
Name – Mailq.10.10.10.36.granica
Expression – {ime.hosta:ime.funkcije.tj.njen.key(uslov)}=uslov
Stavku “Expression” dodati korišćenjem opcije “Add” :
Item – odabrati iz liste
Function – padajuća lista
Last of (T) – ignorisati
Time shift – ignorisati
Time – ignorisati
N – granična vrednost iz opcije “Function”
Posle toga odabrati stepen upozorenja : Severity, Not classified, Information, Warning, Average, HighDisaster

4. Configuration/Actions/Create Action
Tabovi :
Action – samo se stavi neko suvislo ime, ostalo ostaviti kako i jeste
Conditions – odabrati željeni okidač (koji smo ranije napravili)
Operations – definisati željenu radnju (slanje mail poruke)

Dobar link1 i link2.

Posmatranje slanja mail-a : Monitoring/Events