Zabbix – podizanje servera

Ja inače koristim Nagios, i vrlo sam njime zadovoljna, ali treba pogledati i nove stvari 😉

Gde se može naći :
www.zabbix.org
www.zabbix.com – ima novije verzije programa i dobru dokumentaciju, ja sam koristila uputstvo i pakete sa ovog sajta.

Dakle Zabbix se sastoji iz priličnog broja komponenti :
zabbix — Base package; Contains zabbix_sender and zabbix_get
zabbix-agent — Contains zabbix_agent, zabbix_agentd
zabbix-server-mysql — A server implementation
zabbix-web-mysql — Frontend fitting a server implementation
zabbix-proxy-mysql — A proxy implementation
Ja sam navela samo komponente koje koriste mysql bazu (ima i sa pgsql i sqlite3). Naravno, morate imati MySQL instaliran.

Instalacija (CentOS 6U5, videti link) :
# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm
# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql
# service mysqld start
(posle postaviti da se uvek podiže posle restarta)
# mysql -uroot
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘zabbix’;
mysql> exit
(Posle obavezno namestiti da mysql root ima lozinku, i obrisati prazne naloge iz baze)
# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-XXX/create
# mysql -uroot zabbix < schema.sql # mysql -uroot zabbix < images.sql # mysql -uroot zabbix < data.sql # vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf DBHost=localhost DBName=zabbix DBUser=zabbix DBPassword=zabbix # service zabbix-server start Editing PHP configuration for Zabbix frontend in /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf. Some PHP settings are already configured : php_value max_execution_time 300 php_value memory_limit 128M php_value post_max_size 16M php_value upload_max_filesize 2M php_value max_input_time 300 php_value date.timezone Europe/Belgrade # service httpd restart (posle postaviti da se uvek podiže posle restarta) Dalja konfiguracija se radi kroz http://127.0.0.1/zabbix (username/password je Admin/zabbix).