Zabbix 2.2 agent na CentOS 6 mašini

Zabbix agent is deployed on a monitoring target to actively monitor local resources and applications (hard drives, memory, processor statistics etc). The agent gathers operational information locally and reports data to Zabbix server for further processing.
Zabbix agent omogućava izvršenje skripte na serveru na kome se nalazi (npr restart servisa).
There are two types of checks between Zabbix Server and Client.
Passive Check : Zabbix Agent only sent data to server on there request.
Active Check : Zabbix Agent sends data periodically to Server.
SNMP povlači direktno podatke sa servera, bez mogućnosti izvršenja bilo čega.

Neophodan početni uslov
Da Zabbix server ima adekvatan pristup host serveru (paziti na iptables, portove koji su pušteni kroz mrežu i slično).

Dobar link koji daje spisak stavki za Zabbix agenta, sa objašnjenjima.

Instalacija i pokretanje Zabbix agenta na CentOS 6
Kako instalirati Zabbix (v2.2) agenta na CentOS6u5 mašini :
CentOS/RHEL 6U4 :
Prvo instaliramo repozitorijum za Zabbix :
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm
# yum install zabbix zabbix-agent
…..
Installed:
zabbix.x86_64 0:2.2.6-1.el6 zabbix-agent.x86_64 0:2.2.6-1.el6
Complete!
Napomena : Zabbix je neophodan za rad Zabbix agenta.

Konfiguracija Zabbix agenta /etc/zabbix/zabbix-agent.conf :
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
LogFileSize=0
Paziti : ovime se isključuje rotacija logova…..
Server=10.10.10.142
ServerActive=10.10.10.142
Hostname=MojCentOS
(ime-pod-kojim-je-host-u-Zabbix-serveru)
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/
Paziti!!!! Kada se host konfiguriše pod Zabbix serverom postoje dve stavke : “Hostname” i “Visible name”. OBE moraju da se poklapaju sa stavkom u “Hostname” na klijentu u /etc/zabbix/zabbix_agent.conf!!! I nijedna od stavki ne mora da bude DNS/FQDN klijentske mašine…..

# service zabbix-agent start
# chkconfig zabbix-agent on
Dobar link za stavke iz konfiguracionog fajla.

Posle ovoga host se može napraviti pod Zabbix serverom, i može mu se dodati Template “Template App Zabbix Agent” (tu može kasnije biti problema, da se stavke odatle kose sa stavka iz nekih drugih Template).
Posle oko 10min pod hostom će se videti da je “prihvatio” Zabbix agenta kao način komunikacije sa hostom (Z slovo je zeleno) :
Zabbix-agent1

Dodavanje stavki za praćenje na hostu, korišćenjem “Template Zabbix agent”
Napomena : Posle instalacije i pokretanja Zabbix-agenta, NIJE neophodno dodati i “Template Zabbix agent” (to je default). Koristi se samo “Template OS Linux”.
Stavka “Configuration” pa stavka “Hosts”.
Odabrati host kome dodajemo stavke za praćenje.
Kliknuti na stavku “Items”.
Kliknuti na “Create item”.
Popuniti polja.

Provera (da li dodata stavka skuplja podatke) :
Ići na “Monitoring”, “Latest Data”, kliknuti na “+” ispred naziva hosta kome smo dodali stavku,, kliknuti na stavku, i videti podatke.
Paziti, novim podacima treba malo vremena da se pojave.

Grafici
Ako hoćete grafik za neku stavku (uz samo “Template Zabbix agent”), to se OBAVEZNO stavlja posebno. Automatski ništa ne ide.

Templates
Takođe obavezno uz host mašinu staviti :
Template OS Linux (ili Windows, zavisi koji je OS u pitanju) – daje neke grafike automatski.

Zabbix agenti za starije RHEL distribucije su ovde.