Daily Archives: March 11, 2014

Nagios i dodavanje grafike za praćenje trendova

Najbolji “dodatak” za ovako nešto je programčić koji se zove Nagiosgraph (link). Nagiosgraph instalacija Šta su predhodno potrebne stvari (a koje obično nisu instalirane) : perl-GD, RRD Pre instalacije proveriti da li su svi preduslovi ispunjeni : # ./install.pl –check-prereq … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Nagios i dodavanje grafike za praćenje trendova

Proxy/Squid usporenje

Jedan od razloga usporenog rada proxy servera može biti i usporen odziv njemu dodatih DNS servera (videti /etc/resolv.conf fajl). Stoga bi bilo dobro da postoji način da se izmeri brzina odziva pojedinačnih DNS servera, i da se to onda uporedi. … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Proxy/Squid usporenje