Proxy/Squid usporenje

Jedan od razloga usporenog rada proxy servera može biti i usporen odziv njemu dodatih DNS servera (videti /etc/resolv.conf fajl).
Stoga bi bilo dobro da postoji način da se izmeri brzina odziva pojedinačnih DNS servera, i da se to onda uporedi.
Postoji program koji se zove namebench (link) :
Instalacija za CentOS, RHEL ili Fedora:
# yum install tkinter
# wget http://namebench.googlecode.com/files/namebench-1.3.1-source.tgz
# tar xvfvz namebench-1.3.1-source.tgz
# cd namebench-1.3.1
# ./namebench.py
Ovo raditi u GUI okruženju, jer poslednja komanda pokreće prozor u kome se navode DNS serveri koje želimo da ispitamo.
U pozadinskom prozoru (iz koga smo pokrenuli program) posmatramo kako ispitivanje napreduje.

DNS-benchmark

Napomena : sve ovo treba raditi na DMZ serveru koji ima direktan pristup Internetu, inače ne radi…..