RHEL 4U5 i tree komanda

Na žalost tree komanda ne postoji za RHEL 4 niti je za njega predviđena.
(Videti ovaj link)
Na sreću postoji “kobasica” koja može da radi umesto tree komande.
Postavite se u folder/direktorijum čije “drvce” hoćete da napravite, i date ovu komandu :

# ls -R | grep “:$” | sed -e ‘s/:$//’ -e ‘s/[^-][^\/]*\//–/g’ -e ‘s/^/ /’ -e ‘s/-/|/’
/home/folder1
|-podfolder1
|—podpodfolder1
|—podpodfolder2
|-podfolder2

Izlaz je OK, ali nije baš “drvenast”. Svejedno je bolji nego da ga nema…