RHEL 4U5 i tree komanda

Na žalost tree komanda ne postoji za RHEL 4 niti je za njega predviđena. (Videti ovaj link) Na sreću postoji “kobasica” koja može da radi umesto tree komande. Postavite se u folder/direktorijum čije “drvce” hoćete da napravite, i date ovu … Continue reading