Kako promeniti ime Linux serveru

Podrazumeva se, iz komandne linije 😉

Evo fajlova koje treba menjati, i komandi koje treba izvršiti :
1.
/etc/hosts
To treba da izgleda ovako :
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
##########################
127.0.0.1 novo.ime.servera
IP.adresa.servera novo.ime.servera
###########################
I da, prva dva reda NIKAKO ne menjati ili brisati!!!!!
2.
# hostname novo.ime.servera
3.
/etc/sysconfig/network
To treba da izgleda ovako :
NETWORKING=yes
HOSTNAME=novo.ime.servera
GATEWAY=IP.adresa.servera
4.
# hostname novo.ime.servera
5.
# service network restart
# reboot

Proveriti komandom : #hostname