Moguća Sendmail mailq greška

Ako vam se u mailq Sendmail-a javlja ovakva greška :
r2TTw8UW002238 6090989 Fri Mar 22 15:58
(Deferred: local mailer (/usr/libexec/dovecot/deliver) exited)
korisnik2@moj.domen

A u Dovecot logovima se nalazi ovakva greška :
Mar 22 13:13:41 mail-2012 sendmail[1022]: r2TTw8UW002238: to=korisnik2@moj.domen, delay=1+21:15:22, xdelay=00:00:01, mailer=local, pri=22502032, dsn=4.0.0, stat=Deferred: local mailer (/usr/libexec/dovecot/deliver) exited with EX_TEMPFAIL

Treba proveriti vlasništva fajla : /var/spool/mail/korisnik2, koja treba da budu :
-rw-rw—- 1 korisnik2 mail 401376259 Mar 25 09:23 korisnik2

Posle ovoga treba naterati Sendmail da ponovo obradi mailq :
#sendmail -r