Mount Linux folder sa jedne lokacije na drugu

Pa prvo zašto : jer tako korisnik2 ima pristup samo jednom od foldera korisnika1. Vrlo zgodno 😉
Kako se to radi :
# mount -o bind /home/korisnik1/folder1 /home/korisnik2/folder2/
Napomena : /home/korisnik2/folder2/ mora postojati kao lokacija
Na ovaj način korisnik2 vidi samo folder1 korisnika1 (i sve njegove podfoldere), a ostale njegove foldere ne vidi.

Kako ovakav mount učiniti permanentnim (da se podiže i posle reseta, automatski)?
Pa ako je jedan ili dva, kroz standardni /etc/fstab, ali šta ako je u pitanju više od 100 mount pointa?
Pa onda se napiše skripta koja ih podiže, a ta skripta se namesti tako da se aktivira pri podizanju operativnog sistema.
Skripta se poziva iz fajla : /etc/rc.local (tu se dodaje samo kao jedan običan red teksta).