Tag Archives: mount foldera

Mount Linux folder sa jedne lokacije na drugu

Pa prvo zašto : jer tako korisnik2 ima pristup samo jednom od foldera korisnika1. Vrlo zgodno 😉 Kako se to radi : # mount -o bind /home/korisnik1/folder1 /home/korisnik2/folder2/ Napomena : /home/korisnik2/folder2/ mora postojati kao lokacija Na ovaj način korisnik2 vidi … Continue reading

Posted in Linux | Tagged | Comments Off on Mount Linux folder sa jedne lokacije na drugu