Squid log greška

Ako squid prestane da vam radi, a veličina logova nije kritična (oko 2G je kritična granica, i ona je na nivou OS-a), a u /var/log/messages se javlja ovako nešto :
Oct 10 10:41:43 proksi squid[7051]: Squid Parent: child process 7063 started
Oct 10 10:41:43 proksi (squid): The redirector helpers are crashing too rapidly, need help!
Oct 10 10:41:43 proksi squid[7051]: Squid Parent: child process 7063 exited due to signal 6

To najverovatnije znači da se javio problem sa programom za redirekciju (kod mene je to SquidGuard), i da ga (bar privremeno) treba isključiti, dok se ne nađe rešenje.
Isključivanje se vrši u /etc/squid/squid.conf, linija :
redirect_program /usr/local/bin/squidGuard
Ovu liniju treba hešovati (#redirect_program /usr/local/bin/squidGuard) i Squid restartovati…

Onda proveriti veličinu SquidGuard logova, koji su u : /usr/local/squidGuard/log
Ako su oni prešli/blizu su kritične granice od 2G, kopirati ih i anulirati.