Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Tumačenje FTP logova – Linux, Windows, Heklanje, Kuhinja

Tumačenje FTP logova

Operativni sistem je RHEL6U2, i servis vsftpd-2.2.2-6.el6_2.
Log se nalazi u /var/log/xferlog

Linija iz loga :
Tue Jul 17 11:36:11 2012 1 10.10.10.11 32334 /e3aee7625ec6ao9981bd77fdkkkute15_0.dat b _ i r korisnik1 ftp 0 * c

Tue Jul 17 11:36:11 2012 – datum i vreme (paziti da server bude vezan za NTP server u mreži! ali o tome u drugom postu)
1 – vreme transfera, u sekundama. Ako je vreme prenosa manje od 1s, onda će ovde pisati nula.
10.10.10.11 – udaljeni host, sa koga se prilazi FTP-om
32334 – broj prenesenih bajtova (i da baš bajtovi)
/e3aee7625ec6ao9981bd77fdkkkute15_0.dat – apsolutna putanja do fajla koji je prenošen

Način prenosa (b) :

 • a – ASCII
 • b – binarno

Flag načina prenosa (_) :

 • C – kompresovan
 • U – nekompresovan
 • T – tar-ovan
 • _ – ništa nije urađeno

Pravac kretanja fajla (i) :

 • i – dolazni fajl
 • o – odlazni fajl
 • d – brisanje

Način pristupa korisnika (r) :

 • a – anonimni korisnik
 • r – realni,normalni korisnik

korisnik1 – korisničko ime (lokalnog) korisnika koji FTP-om pristupa
ftp – servis kojim se ristupa, skoro uvek je u pitanju FTP

Metod autentifikacije (0) :

 • 0 – nema
 • 1 – RFC931 autentifikacija

* – ID korisnika, * ako informacija nije na raspolaganju

Status transfera (c) :

 • c – transfer kompletiran
 • i – transfer nekompletan

Veoma korisni linkovi :
Komande
Kodovi