Tag: podaci

Podaci o korisniku

Kako na zgodan način izlistati podatke o nekom korisniku : # id korisnik1 uid=1034(korisnik1) gid=1034(korisnik1) groups=1034(grupa1) Kako videti status korisnika (da li je lozinka zaključana) : # passwd -S korisnik1…