Tag Archives: komande

Solaris OS 5 – osnovne komande

Interesuju me komande koje daju osnovno stanje sistema po pitanju potrošnje memorije i CPU-a. U principu me najviše interesuju istorijski podaci (pošto nemamo SAR komandu na sistemu). Odličan link (paziti, ne poklapa se baš sa verzijama komandi na mom sistemu, … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , , | Comments Off on Solaris OS 5 – osnovne komande

MySQL komande

Neke komande za rad sa MySQL bazom…. Kako se postavlja root lozinka prvi put (još neupotrebljavana baza) : # mysqladmin -u root password “nova-lozinka” Kako se iz glavne mysql baze brišu korisnici koji nemaju setovanu lozinku (pametno uraditi na novoformiranom … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on MySQL komande

Neke zgodne UNIX komande

Kako pod Unix-om obrisati folder koji nije prazan : # rm -r ime-foldera Inače komanda rmdir (koja se standardno koristi) uklanja samo prazne foldere… Kako od-tar-ovati fajl : # tar -xvf test.tar Ne zaboraviti “-” ispred svičeva komande, njega u … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on Neke zgodne UNIX komande

Listanje fajla, zgodna komanda, deo 2

Jedna jako zgodna komada, ako želite da izlistate fajl, bez komantara (znači bez linija u kojima se nalazi znak #), a da izlaz nema prazne linije tamo gde su nekad bili komentari : # less ime.fajla | grep -v “#” … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Listanje fajla, zgodna komanda, deo 2