GUI HTML editor

Poređenje GUI HTML editora za Linux : link. Atom (link) mi se čini kao najbolji. Ima RPM verziju 🙂 koja se instalira bez problema. Poziva se sa Desktop-a iz Applications/Programming/Atom. E cvrc, neće da se otvori, traži višlju verziju glibc-a … Continue reading