Tag: clamav

ClamAV greška u maillog-u

Ako se u /var/log/maillog fajlu (koji treba redovno gledati!!) javi sledeća greška : Sep 30 03:13:06 mail-server update.virus.scanners: Running autoupdate for clamav Sep 30 03:13:06 mail-server ClamAV-autoupdate[10787]: ClamAV updater /usr/local/bin/freshclam…