Ako je remote desktop premašio broj dozvoljenih konekcija

A kome se to nije desilo 🙂

Otvoriti command line kao administrator na WIN 10 radnoj stanici.
Kucati sledeće :
query session /server:ime-servera

Napomena : paziti ovo radi SAMO kada su MS WIN serveri u pitanju!
Kao izlaz se dobije ovako nešto :
C:\WINDOWS\system32>query session /server:testniserver1
SESSIONNAME USERNAME ID STATE TYPE DEVICE
services 0 Disc
Administrator 1 Disc
rdp-tcp#15 nalog1 2 Active
console 4 Conn
nalog2 5 Disc
rdp-tcp 65536 Listen

Nas interesuje broj pod “ID”, tj broj od 0 do 5 u ovom primeru.
Kad odlučimo koju sesiju ćemo prekinuti, to radimo ovako :
reset session [ID] /server:ime-servera