RAM memorija za virtuelne WIN servere

Kada se na virtuelnom serveru uradi komanda “msinfo32”, dobija se gomila podataka vezanih za memoriju.
Evo malog objašnjenja, uz konkretan primer :
*****
Installed Physical Memory (RAM) Not Available
Ovo nije definisano jer je u pitanju VM
Total Physical Memory 18.0 GB
Ukupna fizička memorija dodeljena serveru.
Available Physical Memory 2.48 GB
Fizička memorija servera koja je bila slobodna u trenutku rađenja upita
Total Virtual Memory 34.0 GB
Virtuelna memorija=fizička memorija+swap (ili kod WIN “page file space”)
Available Virtual Memory 11.8 GB
Virtuelna memorija koja je na raspolaganju u trenutku rada upita
Page File Space 16.0 GB
Swap memorija WIN servera
Page File C:\pagefile.sys
Fajl koji se koristi za swap
*****