Ko je restartovao WIN 2003 server?

Ili, gde gledati u logovima, i šta tačno tražiti da bi se našla informacija o tome ko je, i kada resetovao server.

1. Gde gledati : “Event Viewer”, pod “System” event log
2. System event log filterovati po : “Event ID” 1074, i “Source” : user32. Time će se videti ko (ili šta) je resetovao server.

Ima i drugi metod, pogledati direktno u Shutdown log na lokaciji : C:\WINDOWS\system32\LogFiles\Shutdown

Dobri linkovi : link1, link2

This entry was posted in Windows and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.