WIN 2003 server (matoro!!!) i IIS logovanje

Naći WIN logove koji daju NEKE podatke je UMETNOST.
Odličan link po ovom pitanju.

1. Logovi Web Site-a
Otvorite IIS Manager :

Desni klik i properties :

I videti GDE su tačno logovi :

2. Logovi pristupa pojedinačnim folderima aplikacije :

Pa opet desni klik na ime aplikacije, stavka Properties, i videti da li je omogućeno logovanje poseta folderu :