SQL upiti kroz MS SQL SMS (1)

Pre nego što počnemo sa upitima, zgodno je usmeriti taj upit ka određenoj bazi (po default-u, to je DB master). Postoje dva načina da se to uradi :
1.
2. Ukucati unutar upita : USE ime-baze-koja-se-koristi

Kako se startuje novi upit :

Da bi se proverila tačna verzija SQL baze koristiti sledeći upit : select @@version;