Kako videti postojeće “Sheduled Tasks”

WIN 2003
Prvi način
1. Zakačiti se Remote Desktop-om na Win 2003
2. Otići u folder C:\WINDOWS\Tasks i videti šta tu sve postoji, ali gledati kroz stavku “Advanced/View Log” i videti šta tu ima :

Drugi način
Iz komandne linije na serveru pustiti komandu :

Fajl se smešta u folder odakle je komanda puštena, i daje spisak SVIH task shedule jobs (tj i postavljenih i sistemskih)