VMWare Workstation Player 12 crtice

Ovo koristim na svojoj radnoj mašini da bih podigla VM WIN 2012 R2 dok spremam MCSA.

Crtice :
1. Ne može se promeniti povezanost network adaptera za VM dok je u “Suspended” stanju (a to stanje se zadržava i ako se VmWWP ugasi, pa ponovo upali). “Suspended” stanje je i dalje upaljeno (mada ne skroz svesno) stanje.
2. Da bi VM mogla da izađe na mrežu, njen Network Adapter treba da je u stanju “Bridged”, što se može uraditi SAMO dok je VM u stanju “Off”
3. Ako postoji DHCP u mreži, čim izađe na mrežu VM će da odatle zgrabi adresu. Ako je VM server, mora se IP fiksirati.
4. Paziti jer kada se podigne WIN 2012R2 njegov FW je po default-u ON, i to tako da je čak i ping blokiran!