Internet Explorer 11 i pamćenje user+pass

Šta ako sam promenila user ili pass za neki sajt? Ili ako ranije nisam htela da ih pamtim, a sada hoću?
Napomena : ovo (pamćenje user+pass kombinacija) je prilično nesigurno, i ja to radim samo za testna okruženja. U ostalim slučajevima, kucam uvek iz početka.
Pa ima vise načina :
1. Krenuti iz početka
Ovo je kada imate zapamćenih samo par user+pass kombinacija
Open Internet Explorer
Click Tools, and then click Delete Browsing History.
In Delete Browsing History, click all
Onda će vas, pri sledećem ulasku na sajt, ponovo pitati da li da zapamti autentifikacionu kombinaciju