CMS – content management system
Tj upravljanje blogom na nivou fajlova.
Ja sa ovim mojim blogom radim stalno direktno kroz Web, ali neke stvari izgleda moraju da se rade direktno, i za to mi treba CMS.
Takve stvari su npr postavljanje linka ka Amazonu i slično.
Problem : ja sam u unutrašnjoj mreži, iza proxy servera.
FileZilla (FTP klijent) ne može da prođe kroz proxy (u mojoj konfiguraciji), tako da to nije opcija.

Kako iz komandne linije proveriti da li je uopšte moguća FTP konekcija ka napolje :
# export http_proxy=”http://10.10.10.94:8080″
# export https_proxy=”http://10.10.10.94:8080″
# export ftp_proxy=”http://10.10.10.94:8080″
# env |grep -i proxy
http_proxy=http://10.10.10.94:8080
ftp_proxy=http://10.10.10.94:8080
https_proxy=http://10.10.10.94:8080
# ftp spoljašnja-IP-adresa
Ako se ovde ne javi ništa, znači da veza nije moguća.

Dobar link sa opštim objašnjenjima.