Greška pri podizanju OS-a

Ako se pri podizanju sistema pojavi ovakva greška :
GNOME-problem
Evo šta treba uraditi :
NE logovati se kao običan nalog, nego obavezno kao root (kod običnog naloga se GUI neće podići, i ostaćete zaglavljeni negde u Limbu).
Proveriti zauzetost /tmp particije, ako je zauzeta 100%, OBAVEZNO osloboditi najmanje 2-3G prostora.
Osim direktnog brisanja nepotrebnih podataka (ili njihovog premeštanja na drugu lokaciju) može se uraditi i :
# yum clean all
to će osloboditi još oko 1-2G prostora.
Proveriti vlasništva i prava nad /tmp folderom.
Trebalo bi da bude :
drwxrwxrwt. root root /tmp

Posle ovoga restartovati sistem ponovo, i trebalo bi da bude OK.