Business process modelling and notation (BPMN) programi

Treba da uradim flowchart za neke IT procese, pa sam počela da gledam koji bi mi program (free za početak) bio za to dobar, a da radi i na CentOS-u 6 i na WIN 7 (zbog razmene podataka), i da je redovno održavan.

Aris Express (Homepage)
Free je samo Aris Express.
ARIS Express is officially released for Microsoft Windows based operating systems such as Windows 7 and Windows Vista. ARIS Express is known to run on other operating systems such as Mac OS X or Linux, too.
Da bi se spustio SW mora se napraviti nalog za Aris Community (istina za DŽ).
Zahteva Java-u : “ARIS Express needs at least Java Runtime Environment 1.6.0_10. However, we recommend to use 1.6.0_14 or above.”
Verzija se proverava ovako : System/Preferances/Java tab “General”, taster “About”.
Ili :# yum search java | grep -i –color JDK
java-1.7.0-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment
icedtea-web.x86_64 : Additional Java components for OpenJDK – Java browser
java-1.6.0-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment
java-1.8.0-openjdk.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment
…..
Paziti, yum upit može prilično da potraje…..
Instalacija (hoćemo najnoviju raspoloživu verziju Java-e) :
# yum install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel
# javaws express.jnlp
(:17256): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_message_dialog_set_markup: assertion `GTK_IS_MESSAGE_DIALOG (message_dialog)’ failed
Segmentation fault (core dumped)
Dakle problem sa instalacijom…..

Bonita (Homepage)
Takođe Java alatka.
Ne morate se registrovati za download (samo sačekate par sekundi na stranici za download).
Posle spuštanja fajla :
# chmod 774 BonitaBPMCommunity-6.3.8-x86_64.run
# ./BonitaBPMCommunity-6.3.8-x86_64.run
Onda pratiti prozore.
Kasnije startovanje programa iz komandne linije :
# cd /opt/Bonita*
# ./BonitaBPMCommunity &
Instalira se bez ikakvih problema.
Dobre stvari :
– Ima tzv. “Actors”, sa rolama i sektorima, što je jako dobra stvar
– GUI izgleda OK i relativno je lak za snalaženje
– Ima predefinisane “štoperice”
– Lep korisnički GUI
– Run opcija

Za dodatne linkove i informacije videti moj post.

Neki dobri linkovi : link1 – ovaj je odličan za upoređivanje raznih softvera.