Kako da dobijemo lep izlaz ove komande :
# tcpdump -vv -n -tttt -i eth0 |grep 10.10.10.4
Gde je :
vv – verbose izlaz komande, dobra ideja ako se u uobičajenom izlazu ne vidi problem
n – daje u izlazu IP adrese a ne imena hostova
tttt – daje čitljivo vreme umesto Unix formata
i – označava sa kog interfejsa treba skidati pakete
grep – sa kojim hostom domaćinska mašina komunicira