Tag Archives: tcpdump

Tcpdump komanda

Kako da dobijemo lep izlaz ove komande : # tcpdump -vv -n -tttt -i eth0 |grep 10.10.10.4 Gde je : vv – verbose izlaz komande, dobra ideja ako se u uobičajenom izlazu ne vidi problem n – daje u izlazu … Continue reading

Posted in Linux | Tagged | Comments Off on Tcpdump komanda