Kako naći podatke o remote host-u sa CentOS-a

1. #host -a IP-adresa-hosta vaš-DNS-resolver
Ovo neće upaliti ako dati host nije unesen u reverznu zonu DNS servera

2. Koristiti Angry IP Scan, koji se može spustiti odavde. Veoma korisna GUI alatka koja se pokreće iz komandne linije.

3. Koristiti arp-scan komandu iz komandne linije. Njome nećete dobiti hostname, ali hoćete mrežne parametre hosta. Ova komanda nije obično u CentOS paketu pa se mora ekstra instalirati.

4. # nmap IP-adresa-hosta
Može se koristiti i za skaniranje grupe adresa. Nije baš koristan ako se skenira WIN mašina…..

5. Ako je mašina u domenu i pod Sambom :
# nmblookup -A 10.10.10.95 | grep ‘<00' | grep -v GROUP | awk '{print $1}' answers: PROXY-2013 6. Kako videti otvorene portove na nekoj mašini : # nc -zv 10.10.10.95 10-30 ..... nc: connect to 10.35.1.95 port 20 (tcp) failed: Connection refused nc: connect to 10.35.1.95 port 21 (tcp) failed: Connection refused Connection to 10.35.1.95 22 port [tcp/ssh] succeeded! nc: connect to 10.35.1.95 port 23 (tcp) failed: Connection refused Dobar link.