Broj konekcija po IP adresi

Videti broj konekcija po IP adresi može vam veoma pomoći ako sumnjate da se prema vašem serveru neko ponaša sa lošim namerama 😉

# netstat -ntu | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Naravno, može se jos dodatno grepovati po problematičnom portu…..

This entry was posted in Linux and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Broj konekcija po IP adresi

  1. Demo says:

    Da li ste probali DDos deflate ? pastebin.com/qB3BHpKy